Kalibrasyon

  • ISO 10360 standardına uygun kalibrasyon
  • XL80 Lazer Kiti ile Error Map (hata haritalaması) oluşturma
  • Mastar Kalibrasyonu
  • Lazer kalibrasyonu